Mecenatúra

Szeretnénk időről időre bemutatni tehetséges művészeket, akiknek munkásságát napjainkig kevesebben ismerhették meg. Olvasóinkat is kérjük, ajánljanak nekünk ígéretes tehetségeket, akiket időről időre bemutatunk a honlapon.

 

Homolya Tibor

 

"A képzőművész nem  járt be könnyű utat, sőt bizonyos tekintetben ma is útkereső. Korán jelentkező művészi érdeklődése például sokfele vezette. Érdekelte a festés és a grafika, foglalkoztatták különböző technikák. Igazi, valódi kísérletező alkat, akin sokat lendített Lakner Lászlóval való kapcsolata (még abból az időből, amikor a művész itthon dolgozott), s sokat jelentett, hogy testvéröccsét, Homolya Gábort felvették a Képzőművészeti Főiskolára, s ez neki is megadott bizonyos lehetőségeket a képzésre, előrehaladásra, például azzal, hogy be tudott járni a patinás intézménybe.  Ráadásul a megélhetés más irányba terelte sorsát, így nem véletlen, hogy később jelentkezett azokkal a technikai szempontból is érdekes munkákkal.

A technika, a különböző megvalósítási módszerek közötti kutakodás vezette el őt részben az általa mozaik-technikának nevezett képépítési módszerhez, amikor (s ez a másik „felfedezés”) egy profán anyagot talál e módszer megvalósításához, a szalag anyagból kis kockákat (pontosabban négyzeteket vagy ahhoz közel álló formákat) vág ki és helyezi el (fel!) hordozójára. S itt jön a trouvaille. Homolya Tibor részben tanultságából eredően, részben ösztönös forma érzékéből táplálkozóan színben és formában egyaránt izgalmas kompozíciókat épít.

Kompozícióiban nagy szerepet kap a ritmus, melyet szinte a bőrünkön érzékelünk munkái láttán, s melyek ezzel együtt auditív érzeteket  is keltenek. S Tibor igen ökonomikusan építi egymásra a színeket és a rétegeket. A színek áttűnései jó ízlésre vallanak, s arra is képes, hogy néha szinte tájélmény áll előttünk, néha pedig egy absztrakt színkompozíció.

Homolya Tibor „mozaik-technikája” azért is sajátos, mert kis műdarabkái egymást (kissé) fedve, takarva kerülnek fel a hordozóra, s az alkotó  így egy különleges faktúrahatást is el tud érni. Persze végső soron ez kollázs, ám annak különleges, mert ezt az anyagot, amit ő használ, s ezekkel a színekkel szinte senki nem alkalmazza kollázs készítésekor."

 

Feledy Balázs 

részlet a művész zalaegerszegi tárlatmegnyitójáról

 

 

Támogatók